Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "УКРАВТОВАЗ"
2. Код за ЄДРПОУ 22965525
3. Місцезнаходження 03056, м.Київ, Борщагiвська, будинок 154-А
4. Міжміський код, телефон та факс 044) 323-3-323 (044) 323-2-333
5. Електронна поштова адреса office@lada.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.lada.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ» (Протокол вiд 05.04.2018 року). На посаду Голови Наглядової Ради Товариства на 3 роки, обраний Корнєєв Євген Сергiйович, який протягом останнiх п’яти рокiв обiймав наступнi iншi посади: начальник секретарiату –помiчник Почесного Президента з економiчних питань, провiдний фахiвець департаменту розвитку нових проектiв. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є акцiонером. Не є незалежним директором. Є представником акцiонера Васадзе Тарiела Шакровича, надалi – Акцiонер. Iнформацiї про Акцiонера: Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє Акцiонер в статутному капiталi Товариства - 15%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Акцiонер не має.Акцiонер (фiзична особа) не надав згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ» (Протокол вiд 05.04.2018 року). На посаду Секретаря Наглядової Ради Товариства на 3 роки, обрана Вертiйова Антонiна Дмитрiвна, яка протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi iншi посади: Директором центру, член Дирекцiї – головний бухгалтер. Частка в статутному капiталi Емiтента 0%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначена посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не є акцiонером. Не є незалежним директором. Є представником акцiонера Васадзе Тарiел Шакрович, надалi – Акцiонер. Iнформацiї про Акцiонера: Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), якою володiє Акцiонер в статутному капiталi Товариства - 15%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Акцiонер не має. Акцiонер (фiзична особа) не надав згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Хрущ Юрiй Петрович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.04.2018
(дата)


Річні інформація емітента

Подробнее


Підсумки голосування з питань порядку денного ЗЗА_2019

Подробнее


Повідомлення про особливу інформацію

Подробнее


Інформація для акціонерів

Подробнее


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРАВТОВАЗ", які призначені на 04 квітня 2019 року

Подробнее


Особая информация эмитента ценных бумаг

Подробнее


Уведомление об изменении состава должностных лиц

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2017 год

Подробнее


Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Особенная информация (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2016 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2015 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет об изменении особенной информации

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2014 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Частное акционерное общество "Торговый дом "Укравтоваз"

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее

Новая Granta

Новая Granta седан

Текущий курс валют:
1 RUB = 0.409 UAH

АТ "Укравтоваз"
2008 - 2019 - Все права защищены

Нужна консультация? Звоните:
0800-50-24-00
Звонки на территории Украины бесплатные