Частное акционерное общество "Торговый дом "Укравтоваз"

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ""

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22965525

Місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 17

тел/факс: (044) 323-3-323

E-mail: office@lada.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.lada.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "УКРАВТОВАЗ" (Протокол від 29.03.2013р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Член Ревізійної комісії – Поврозніка Вячеслав Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 29.03.2013р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 29.03.2013р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 31.03. 2009 р. по 29.03.2013р.

Призначено. Член Ревізійної комісії – Мохна Єгор Григорович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною бою не надано) з 29.03.2013р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 29.03.2013р.). Строк на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає посаду: начальника департаменту контролингу АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор

Вознюк Ігор Миколайович

29.03.2013р.


Річні інформація емітента

Подробнее


Підсумки голосування з питань порядку денного ЗЗА_2019

Подробнее


Повідомлення про особливу інформацію

Подробнее


Інформація для акціонерів

Подробнее


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРАВТОВАЗ", які призначені на 04 квітня 2019 року

Подробнее


Особая информация эмитента ценных бумаг

Подробнее


Уведомление об изменении состава должностных лиц

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2017 год

Подробнее


Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Особенная информация (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2016 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2015 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет об изменении особенной информации

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2014 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Частное акционерное общество "Торговый дом "Укравтоваз"

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее

Нова Granta

Нова Granta седан

Текущий курс валют:
1 RUB = 0.409 UAH

АТ "Укравтоваз"
2008 - 2019 - Все права защищены

Нужна консультация? Звоните:
0800-50-24-00
Звонки на территории Украины бесплатные