Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Приватне акціонерне товариство «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» (місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, код ЄДРПОУ 22965525) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 листопада 2016 року об 11:00 годині за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 25 листопада 2016 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 10 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 55 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - 21 листопада 2016р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Припинення Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю (перетворення).

4. Порядок і умови здійснення перетворення Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» в Товариство з обмеженою відповідальністю.

5. Затвердження Плану перетворення Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».

6. Затвердження Порядку та умов обміну акцій Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» на частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю.

7. Обрання Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» та визначення її повноважень.

8. Припинення повноважень Наглядової ради, Генерального директора та Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ».

До дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, 5 поверх, зала переговорів №1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця), з 10:00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор АТ «УКРАВТОВАЗ» Вознюк Ігор Миколайович. Довідки за телефоном: (044) 323-3-323.

Для участі у зборах необхідно надати:

для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); - для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування, засвідчених належним чином.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): № 202 (2456) від 24.10.2016 р., Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


Повідомлення про особливу інформацію

Подробнее


Информация для акционеров

Подробнее


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ річних Загальних зборів акціонерів АТ "УКРАВТОВАЗ", які призначені на 04 квітня 2019 року

Подробнее


Особая информация эмитента ценных бумаг

Подробнее


Уведомление об изменении состава должностных лиц

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2017 год

Подробнее


Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Сообщение о возникновении особенной информации (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Особенная информация (информация об ипотечных ценних бумагах, сертификати фона операций по недвижимости) эмитента

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2016 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2015 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет об изменении особенной информации

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2014 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2013 год

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее


Частное акционерное общество "Торговый дом "Укравтоваз"

Подробнее


Приватное акционерное общество "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРАВТОВАЗ" уведомляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров

Подробнее

Нова Granta

Нова Granta седан

Текущий курс валют:
1 RUB = 0.42 UAH

АТ "Укравтоваз"
2008 - 2019 - Все права защищены

Нужна консультация? Звоните:
0800-50-24-00
Звонки на территории Украины бесплатные